Quick menu

Home > 사업영역 > 글로벌 KPF

  • 베트남베트남
  • 중국중국

베트남법인

개요

- 설립 : 2010년 04월
- 설립목적 : 표준 화스너 제품 시장 개척 및 원가 절감 효과
- 종업원 수 : 432명
- 위치 : 하노이 인근 Hai Duong 공단
- 연간 생산량 : 40,000톤

주요제품

독자 연구 성과
Description Specification Class Range(Size)
Cold
Former
Hex Bolts/Screws DIN 931, 933, 960,961 Cl. 8.8
Cl. 10.9
Metric
M6~M24
ISO 4014, 4017
ASME B18.2.1 Gr. 5
Gr. 8
Inch
1/4" ~ 1"
Socket Bolts DIN 912 Cl. 8.8
Cl. 10.9
Cl. 12.9
Metric
M6~M24
Hexagon Flange Bolt DIN 6921 Cl. 8.8
Cl. 10.9
Cl. 12.9
Metric
M6~M24
High-strength structural Bolt EN 14399-4 Cl. 10.9 Metric
M12 ~ M24
Hex Bolts/Screws DIN 931, 933 HDG Cl. 8.8
Cl. 10.9
Metric
M8 ~ M24
Structural Bolting assembles EN 15048 Cl. 8.8
Cl. 10.9
Metric
M8 ~ M24

연락처

주소 : Plot XN 2, Dai An Expansion IZ, Hai Duong Province, Vietnam, Postal Code: 170000
전화번호 : (84 320) 3555 127
제품문의 : 김신태 차장 stkim@kpf.co.kr

게시판

처음으로 이전 1 다음 끝으로

                     

COPY RIGHT